klientská sekce rychlá dodávka rychlý kontakt

Ergonomie

Problémy se zády

Ikona

Kancelář dneška

V průběhu 20 století došlo v Evropě k masívnímu přesunu pracovníků od manuální k administrativní práci. V kancelářích pracovalo na začátku století 10 % pracovníků a ve vyspělých ekonomikách na konci století to už byly 2/3 pracovníků. Tento trend pokračuje a s postupnými změnami našeho životního stylu se prodlužuje doba sezení. Na pracovišti je 6 – 8 hodin denně, dalších 5 – 6 hodin strávíme v autě, u televize, jídelního stolu anebo v divadle.

Dostáváme se k neuvěřitelnému souhrnnému číslu 100 tisíc hodin během celého produktivního života. Při tvorbě pracovních podmínek v kanceláři je příprava ergonomického pracoviště jedním z nejdůležitějších faktorů, který ovlivňuje zdravotní stav, výkonnost a pracovní motivaci zaměstnanců.

Ikona

Dlouhodobé sezení ve vynucené poloze způsobuje

  • bolesti hlavy
  • bolesti šíje
  • bolesti zad
  • stlačení vnitřních orgánů
  • stlačení cév a svalů v oblasti pánve a dolních končetin
  • omezení dýchání

Největší problémy našemu zdraví přináší dlouhodobé sezení ve statické pozici, které způsobuje bolesti zad a následné poškození páteře

Proto je velmi důležitý výběr správné zdravotní židle, která působí nejen jako prevence, ale i jako léčebný nástroj u pacientů s vertebrogenními obtížemi. 

Páteř umožňuje vzpřímené držení těla a podílí se téměř na každém pohybu - od zvednutí sluchátka až po chůzi. Velkou roli v zatížení páteře hraje svalstvo trupu, respektive hluboký stabilizační systém páteře. Souhra jednotlivých svalů může být více či méně narušena dvojím způsobem: u některých svalových skupin převažuje oslabení, u jiných zase zkrácení. Pokud tento stav přetrvává dlouhodobě, dochází k přetěžování plotének a struktur páteře, a tím ke vzniku degenerativních změn páteře.

Během života jsou nejvíce zatěžovány bederní meziobratlové ploténky. Také při sezení jsou ploténky neustále stlačovány a vystaveny enormnímu tlaku, který je o 50 % větší než při stání.

Ergonomie v kanceláři – řešení RIM CZ

Ergonomie (z řečtiny ergon práce a nomos zákon) je věda zabývající se optimalizací lidské činnosti, a to zejména vhodnými rozměry a tvary nástrojů, nábytku a dalších předmětů.

Dlouhodobá koncepce firmy RIM je vyvíjet a vyrábět sedací nábytek odpovídající pohybovým možnostem, případně rozměrům lidského těla. Základním pilířem této koncepce je maximální nastavitelnost parametrů židle, což je výška, šířka, hloubka a úhly opěrky zad a sedadla.

Správný tvar sedadla a opěradla podporuje vzpřímenou polohu páteře. Významná je také bederní a pánevní podpora. Synchronní mechanismus umožňuje tzv. dynamické sezení. Jedná se o současný pohyb opěradla a sedáku s možností individuálního nastavení váhového protitlaku. Sedadlo a opěradlo sledují pohyby sedící osoby synchronně ve správném úhlu, s individuálním protitlakem a umožňují změnu držení celého těla se židlí. Využití jako při pohyblivém sezení. Vlivem synchronizace pohybu se židle v každé pracovní poloze optimálně přizpůsobí potřebám sedící osoby a vytváří tak podmínky pro zdravé sezení, které oddaluje únavu. Příznivě působí na páteř a šetří meziobratlové ploténky, aktivizuje svaly. Dochází k motivačnímu efektu.

Ikona