News 2021 SharePoint klientská sekcia rychlá dodávka rychlý kontakt

Ergonómia

Ergonomie

Ergonómia má niekoľko rôznych definícií. Výraz ergonómia je prevzatý z anglického slova „ergonomics“, ktoré vzniklo z gréčtiny spojením slov „ergo“ = práca a „nomoi“ = prírodné zákony. Ide o vedecký odbor zaoberajúci sa analýzou pravidiel a metód potrebných na úpravu pracovných podmienok podľa fyzických a duševných potrieb ľudskej bytosti, v súlade s požiadavkami fyziológie a psychológie práce s cieľom ochrany života a zdravia a podpory čo najzdravšieho rozvoja ľudskej osobnosti. Inými slovami ide o optimálnu úpravu pracovného vybavenia a interiéru podľa našich fyzických a sociálnych potrieb. V našom prípade ide o tvar stoličky, ktorá má svojím tvarom sedadla a ostatných súčastí prinútiť človeka sedieť vzpriamene a zabrániť tak nesprávnemu zakriveniu chrbtice.

Prečo je dôležité správne sedieť?

Denne presedíme pokojne aj 12 hodín. V práci, doma, v kine alebo pri večeri. Väčšinu tohto času sedíme v jednej polohe bez pohybu a tak zaťažujeme chrbticu a zvyšok pohybového aparátu. Platničky trpia extrémnym tlakom, stláčajú sa vnútorné orgány, vzniká pnutie v oblasti chrbtice a šije. Napokon, poďme sa na to pozrieť bližšie.

Správne sedenie = dynamické sedenie, teda také sedenie, pri ktorom často meníme pozíciu a mechanika stoličky sa nám neustále prispôsobuje a podopiera dôležité časti.

Ikona

Nesprávne sedenie

 • pozícia bez pohybu, ktorá zaťažuje pohybový systém
 • bolesti zátylku a ramien
 • bolesti hlavy
 • bolesti chrbta, chrbtice a bedier
 • bolesti kĺbov
 • zlá cirkulácia krvi v končatinách
 • stlačenie vnútorných orgánov, ciev a svalov v oblasti panvy
 • obmedzené dýchanie
 • enormný tlak na platničky a hlboký stabilizačný systém chrbtice
Ikona

Správne sedenie

 • dynamické sedenie, ktoré umožňuje správne držanie tela
 • podpora bedrovej chrbtice a zátylku
 • šetrí medzistavcové svaly a platničky
 • aktivizuje svaly
 • predchádza bolestiam chrbta a degeneratívnym zmenám chrbtice
 • uľaví od bolestí hlavy a šije
 • pomáha k správnej cirkulácii krvi v končatinách

Denne sedíme až 15 hodín

Ikona

Správne nastavenie pracovného prostredia

Ikona

Ako na správne sedenie?

U nás v spoločnosti RIM sa ergonómiou sedenia zaoberáme už dve desaťročia. Zaujímajú nás pohybové možnosti ľudského tela, podľa ktorých vytvárame sedací nábytok podporujúci zdravé sedenie a aktivizovanie chrbtového systému i svalov.

Zdravé sedenie = dynamické sedenie. O čo ide? Jednoducho povedané, naše stoličky majú operadlá i sedadlo vybavené protitlakom, ktorý si môžete sami nastaviť a ktorý sa stará o to, aby stolička reagovala na pohyb vášho tela. Vďaka tomu sa vám prispôsobí v každej pracovnej polohe, šetrí platničky a pri sedení aktivizuje chrbticu i svaly v tele. Je to pravý opak pozície bez pohybu, ktorú často udržiavame počas dlhých hodín na bežných stoličkách.

ERGONÓMIA V KANCELÁRII

V kancelárii alebo pri písacom stole denne strávime až 10 hodín času. Jej vybavenie by preto malo zodpovedať potrebám tela. Vyhnete sa tak problémom s chrbtom, pohybovým aparátom, bolestiam hlavy a kĺbov alebo zlému prekrveniu končatín.

Ako ergonomicky vybaviť kanceláriu?

1. Správne vybraná kancelárska stolička

Stolička pre zdravé sedenie by mala podporovať dynamické sedenie, kopírovať anatómiu vášho chrbta, mať výškovo nastaviteľné sedadlo, opierky rúk a operadlo a mala by sa dokázať správne prispôsobiť hmotnosti a pohybom vášho tela. Práve stolička je zásadným prvkom kancelárie, ktorému by ste mali venovať najväčšiu pozornosť.

2. Usporiadanie a nastavenie stola

Pri práci s počítačom si treba strážiť polohu a sklon pliec, paží, lakťov, zápästí a rúk. Príliš vysoké stoly vás budú nútiť zdvíhať plecia a paže, lakte budú zvierať ostrý uhol, zatiaľ čo zápästia budú klesať nadol. Správny stôl by mal mať takú výšku, aby ste pri sedení dosahovali uhol 90° v oblasti kolien a lakťov. Všeobecne platí, že by výška pracovnej plochy mala byť zhruba 72 cm od podlahy. Horný okraj obrazovky by mal byť vo výške očí, pokiaľ sedíte rovno. Nikdy neumiestňujte obrazovku alebo klávesnicu tak, aby ste k nej museli otáčať hlavu alebo trup.

3. Striedanie pracovnej polohy

Ideálne sú výškovo nastaviteľné stoly, ktoré umožňujú striedať prácu v sede a v stoji. Striedaním pozícií uľavíte platničkám a chrbtovému systému. Moderné kancelárie sú navyše vybavené zónami s ergonomicky tvarovanými kreslami a pohovkami, ktoré vám umožnia zmeniť prostredie a pracovať v odlišnej pozícii. Nezabudnite si vyhradiť aj priestor na krátke rozcvičky v počas práce. Osviežite si myseľ a natiahnete stuhnuté svaly i chrbticu.

SMART SITTING

Technológia snímačov umiestnených do pracovnej kancelárskej stoličky na snímanie spôsobu používania pracovného miesta a zlepšenie ergonomického komfortu používateľa.

Dalo by sa povedať, že nie je nič jednoduchšie ako sedenie. Sedieť sme vedeli skôr než chodiť a nikdy nebolo o čom premýšľať. Uvedomili ste si však niekedy, že denne presedíte pokojne dvanásť hodín, z nich väčšinu v jednej pozícii bez pohybu?

Okrem ergonómie sedenia sme sa v spoločnosti RIM začali venovať technológii Smart Sitting. Ide o snímače umiestnené do pracovnej kancelárskej stoličky, ktoré snímajú spôsob jej používania. Dokážu používateľa upozorniť, že sedí príliš dlho, vyhodnotiť využitie pracovného miesta a aj čas strávený na stoličke.

Výhody pre používateľov

 • prepojenie stoličky s aplikáciou v telefóne
 • sledovanie času stráveného na stoličke
 • notifikácia pri dlhodobom sedení
 • detekcia polohy sedenia/preťažovania niektorých častí tela
 • aplikácia obsahujúca návod na ideálne nastavenie stoličky
 • tipy na naťahovacie cviky v kancelárii

Výhody pre investorov

 • monitoring obsadenosti pracovného miesta
 • čas využitia pracovného miesta
 • spôsob správania sa používateľa (využitie synchrónnej mechaniky, prestávky v práci, preťažovanie častí tela a podobne)
 • ergonomické parametre kancelárie (usporiadanie pracoviska a pracovných pomôcok)
 • prepojenie s počítačovou aplikáciou zaznamenávajúcou odozvy zo snímačov tlaku a gyroskopických snímačov

CVIČTE S NAMI

KRK A ZÁTYLOK

TLAČENIE HLAVY DOZADU

Seďte rovno a pohodlne, chrbtom sa neopierajte o operadlo. Jednu ruku si položte na bradu a skúšajte na ňu jemne tlačiť. Túto pozíciu udržiavajte približne 5 sekúnd a potom sa uvoľnite. Cvik opakujte päťkrát.

NAKLÁŇANIE HLAVY DO STRÁN

Seďte rovno a pohodlne, chrbtom sa neopierajte o operadlo. Opatrne nakloňte hlavu doľava, potom položte svoju ľavú ruku na pravý spánok a pozvoľna pritiahnite hlavu k ľavému plecu. Túto pozíciu udržiavajte päť sekúnd a potom sa uvoľnite. To isté zopakujte na druhú stranu. Cvik opakujte trikrát.

DLANE A ZÁPÄSTIA

NAŤAHOVANIE I.

Seďte rovno a pohodlne, chrbtom sa neopierajte o operadlo. Spojte obidve dlane pred telom s lakťami v úrovni ramien. Roztiahnite prsty a opatrne otáčajte predlaktia v smere tela. Túto pozíciu udržiavajte 5 sekúnd a potom sa uvoľnite. Cvik opakujte päťkrát.

NAŤAHOVANIE II.

Seďte rovno a pohodlne, chrbtom sa neopierajte o operadlo. Zdvihnite ruku vodorovne pred seba, narovnanú dlaň a prsty zohnite smerom nadol. Druhú ruku použite na naťahovanie prstov. Po 5 sekundách sa uvoľnite. To isté zopakujte s druhou rukou. Cvik opakujte päťkrát.

PLECIA

NAŤAHOVANIE

Seďte rovno a pohodlne, chrbtom sa neopierajte o operadlo. Zdvihnite jednu ruku a s natiahnutými prstami sa snažte dočiahnuť čo najvyššie. Túto pozíciu udržiavajte 5 sekúnd, potom sa uvoľnite a opakujte s druhou rukou. Cvik opakujte päťkrát.

SEMAFOR

Seďte rovno a pohodlne, chrbtom sa neopierajte o operadlo. Zdvihnite obidve ruky do strán, do úrovne vašich pliec. Jednu ruku položte za krk a druhú za chrbát. Túto pozíciu udržiavajte 5 sekúnd a pokúšajte sa spojiť obidve dlane, potom vystriedajte ruky. Cvik opakujte päťkrát.

TRUP

OHÝBANIE

Seďte rovno a pohodlne na okraji stoličky. Chrbtom sa neopierajte o operadlo. Položte dlane na zátylok, plecia smerom do strán. Ohýbajte svoj trup smerom dopredu a zároveň stláčajte lakte smerom k sebe, ako keby ste ich chceli umiestniť medzi kolená. V tejto pozícii vydržte 10 sekúnd, potom narovnajte chrbát a položte dlane na kolená. Cvik opakujte päťkrát.

OTÁČANIE TRUPU

Seďte rovno a pohodlne na okraji stoličky. Chrbtom sa neopierajte o operadlo. Položte dlane na zátylok, lakte od seba. V tejto pozícii zostaňte 5 sekúnd. Otáčajte trupom smerom doľava, zatiaľ čo lakte sú stále od seba. V tejto pozícii zostaňte 5 sekúnd. Vráťte sa do pôvodnej vzpriamenej pozície a položte dlane na kolená. Celý úkon opakujte aj na druhú stranu. Cvik opakujte päťkrát.