klientská sekce rychlá dodávka rychlý kontakt

Profesní vzdělávání zaměstnanců ve společnosti RIM CZ s.r.o.


Název projektu: Profesní vzdělávání zaměstnanců ve společnosti RIM CZ s.r.o.

Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0011777

Cíle projektu

Projekt „Profesní vzdělávání zaměstnanců ve společnosti RIM CZ s.r.o.“ se zaměřuje na zvyšování a rozvoj dovedností vybrané skupiny zaměstnanců.

Projekt je financován za finanční podpory Evropské unie.

Cílem projektu je zejména zvýšení specifických profesních dovedností pracovníků RIM CZ s.r.o. a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti. Důležitým cílem projektu je také udržení zaměstnanců a vychovávání odborníků, což přispěje k vyšší konkurenceschopnosti.

Mezi specifické cíle projektu patří prohloubení znalostí a dovedností v následujících oblastech:

– oblast jazykové vzdělávání

– oblast měkké a manažerské dovednosti

– oblast interní lektor.